Cryotech CMA

Cryotech CMA® Deicer


 

Cryotech CMA er granulert kalsium magnesium acetat, et patentert kjemisk produkt basert på dolomitt og eddiksyre. Et antifrostmiddel ideelt for parkeringshus, bruer, trapper, parker, kunstgressbaner, betongskonstruksjoner, veier og fortau.


Fordeler


§   Betryggende for miljø


§   Anbefalt for betong – ubetydelig korrosjon – som for springvann


§   Eksotermisk - avgir varme mens den løses opp i snøen, danner ikke flytende saltlake


§   Eksellent inhibitor – hemmer korrosjon


§   Langtidseffekt – behøver færre utspredninger


§   Multibruk – kan brukes ublandet, blandet med salt, sand eller væske


§   Lett å bruke, fast granulat, som strøs.


 

Miljø


§   Lett biologisk nedbrytbart


§   Lav giftighet - pH 8 - 10


§   Inneholder ikke klorider eller nitrogen


§   Skader ikke vegetasjon


 

Produkt virkning


§   Gjør snøen lettere og tørrere


§   Effekten minskes etter -7°C


§   Langtidsvirkning gir lavere forbruk


§   Strø tidlig, forhindrer holkedannelse.


 

Bruk av CMA®       – virker på en annen måte enn salt!


§    Strø når det begynner å snø eller å fryse til is på underlaget.


§    Strø jevnt: 1. gang 100 gr/m².


§    Vent minst 20 minutter etter strøing med å måke.


§    Har snøen lagt seg må snøen fjernes og det strøs etterpå.


§    Ved etterstrøing kan mengden reduseres ned til 25-50 gr/m².


§    Regn og sludd vil gi uttynning og redusere effekten, strø da på nytt.


§    Mildt irriterende på hud og øye. Unngå støv. Ikke helsefarlig.


§    Kan bli brukt sammen med CF7 når et tykkere islag skal fjernes. CMA granulat borer hull gjennom isen, CF7 renner gjennom hullene og løsner isen   effektivt fra underlaget.


§    Leveres i   25 kg sekker.


§    Lagres tørt.