Avising

Cryotech Deicing Technology er en del av General Atomics International Services Corporation.

I 1992, overtok General Atomics denne deicing virksomhet av Chevron Chemical Company. Inkludert i oppkjøpet var produksjons anlegget ved

Ft. Madison, Iowa, pluss alle patenter, prosesser og rettigheter utviklet av Chevron. Virksomheten ble omdøpt til Cryotech Deicing Technology,

hvor "Cryo" betyr kald.


En verdens leder innen acetat teknologi. Cryotech produserer og markedsfører miljøvennlige asetat-baserte de-icers for vei og flyplasser.