Vintervedlikehold

Cryotech CMA® og Freeway SF Granulat/ Freeway PF Liquid er granulerte og flyttende avisingsmidler som samme med Deicing Teknologien gir en effektiv og miljøvennlig fjerning av snø på kunstgressbaner.


1)Våre avisingsmidler motvirker fastfrysing. De letter snø fjerningen og gir mindre slitasje enn med     alle andre metoder. Spillbare baner vinteren gjennom.


2)Våre avisingsmidler har langtids effekt.


3)Reduserer kostnadene betydelig i forhold til undervarme. Sørger for effektiv vern mot korrosjon på   metaller eller fiber (kunstgress) .